Як працювати на сайті?

Вказівки викладачам та студентам стосовно їх дільності на сайті.


Доступні курси

Викладач Шокот Л.М.

Хімії

Тестові завдання з фізики ЗНО 

Теоретичні матеріали та завдання з курсів Web Master

Для самореєстрації на курс використовуйте ключове слово - Студент


Бурхливий розвиток інформаційних технологій і їх основний технічної бази - комп'ютерів, призводить до більшого насичення ними практично всіх сфер діяльності людини. У цих умовах для студента необхідне знання основ апаратної частини комп'ютера, його основних технічних характеристик і функціональних можливостей. Таке знання дає можливість більш усвідомлено здійснювати вибір, організовувати обслуговування, модернізацію персональних комп'ютерів, планувати розвиток комп'ютера як для особистого користування так і для професійного використання, що є найбільш актуальним.


Курс «Операційні системи» є нормативною дисципліною, що входить циклу професійної підготовки і відноситься до базових курсів спеціальності, тому що в процесі його вивчення студенти отримують знання з основоположних принципів побудови операційних систем.

 

Вводяться поняття інтерактивної взаємодії, людино-машинного інтерфейсу, призначеного для користувача інтерфейсу АС. Розглядаються підходи до проектування призначеного для користувача інтерфейсу, питання стандартизації. Дан короткий огляд деяких методологій і принципів проектування інтерфейсу.

Обчислювальна техніка

Технологія обробки кмп’ютерної інформації

Системи управління базами даних

Проектний практикум

Інформаційні основи пректування


Для самореєстрації кодове слово Студент. (писати з великої літери)

Вступ до спеціальнсоті для групи 721

Курс "Основи програмування" - автор Бараболіков В.М.

Включає теоретичний матеріал, відео лекції, завдання для виконання лабораторних робіт

     За останні роки технології створення програмного забезпечення (ПЗ) стали основою різних розділів комп’ютерних наук як засіб подолання складності, що притаманна сучасним програмним системам. Тому дисципліна «Конструювання програмного забезпечення» є невід’ємною складовою освіти студентів за спеціальністю 5.05010301 Розробка програмного забезпечення .

     Мета даного курсу – забезпечити формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок у таких напрямках:

1. Управління якістю програмного забезпечення (ПЗ).

2. Проектування архітектури розподіленого ПЗ.

     У запропонованому курсі подано теоретичний матеріал та практичні приклади з базових тем курсу. Приклади проілюстровані діаграмами UML.


ТУТ анотоація курсу

Матеріали практики з предмету програмування та основи програмування. Вивчення основ прогрмування мовою C#.

Матеріали до дипломного проектування.

Курс "Основи програмування" - автор Бараболіков В.М.

Включає теоретичний матеріал, відео лекції, завдання для виконання лабораторних робіт

Загальноосвітній цикл


Новини сайту

(Поки новин немає)