Як працювати на сайті?

Вказівки викладачам та студентам стосовно їх дільності на сайті.


Доступні курси

Викладач Шокот Л.М.

Системи управління базами даних

Хімії

Тестові завдання з фізики ЗНО 

Теоретичні матеріали та завдання з курсів Web Master

Для самореєстрації на курс використовуйте ключове слово - Студент

Обчислювальна техніка

Технологія обробки кмп’ютерної інформації

Проектний практикум

Інформаційні основи пректування


Для самореєстрації кодове слово Студент. (писати з великої літери)

Вступ до спеціальнсоті для групи 721

Курс "Основи програмування" - автор Бараболіков В.М.

Включає теоретичний матеріал, відео лекції, завдання для виконання лабораторних робіт

     За останні роки технології створення програмного забезпечення (ПЗ) стали основою різних розділів комп’ютерних наук як засіб подолання складності, що притаманна сучасним програмним системам. Тому дисципліна «Конструювання програмного забезпечення» є невід’ємною складовою освіти студентів за спеціальністю 5.05010301 Розробка програмного забезпечення .

     Мета даного курсу – забезпечити формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок у таких напрямках:

1. Управління якістю програмного забезпечення (ПЗ).

2. Проектування архітектури розподіленого ПЗ.

     У запропонованому курсі подано теоретичний матеріал та практичні приклади з базових тем курсу. Приклади проілюстровані діаграмами UML.


ТУТ анотоація курсу

Матеріали практики з предмету програмування та основи програмування. Вивчення основ прогрмування мовою C#.

Матеріали до дипломного проектування.

Курс "Основи програмування" - автор Бараболіков В.М.

Включає теоретичний матеріал, відео лекції, завдання для виконання лабораторних робіт

Загальноосвітній цикл


Новини сайту

(Поки новин немає)